Аймгийн Засаг даргын бүрэн эрх
281.1.Аймаг, нийслэлийн боловсролын газар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:  281.1.1.боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах;  281.1.2.ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх талаар дүгнэлт гаргаж аймаг, нийслэлийн Засаг даргад санал болгох
"Аймгийн Засаг даргын бүрэн эрх" цааш унших »
АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ
         Архивын ерөнхий газрын даргын 2009.07.07-ны өдрийн 68 дугаар тушаал Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай"
"АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ" цааш унших »
ЕБС-ИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ҮНЭЛГЭЭ
Дорнод аймгийн хоёр сум, төвийн хоёр сургуулийн дотуур байранд үнэлгээ хийх зорилгоор "Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл"-ийн гишүүн "Монгол өрх" ТББ-ын захирал С.Баасанбат, Боловсролын газрын мэргэжилтэн С.Наранчимэг нар 3 дугаар сарын эхний хагаст ажиллалаа. БСШУ-ны сайд ЭМ-ийн сайдын 2009 оны хамтарсан тушаалаар батлагдсан "ЕБС-ийн дотуур байранд тавигдах ерөнхий шаардлага"-ын зарим үзүүлэлтийг газар дээр нь үнэлж цаашид авах арга хэмжээг төлөвлөх, улмаар хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлөөр дамжуулан Монгол Улсын Засгийн газарт санал тавих, бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг авах зорилготой
"ЕБС-ИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ҮНЭЛГЭЭ" цааш унших »
2014 оны аймгийн төрөлжсөн олимпиадын ТНУ-ны багшийн шилдэг илтгэл
НИЙГМИЙН УХААНЫ ХИЧЭЭЛЭЭР ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙГ СУДАЛСАН НЬ Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 5 сургуулийн ТНУ-ны багш Б.ЧИНБАТ ОРШИЛ             Нийгмийн ухааны боловсролûí çîðèëãî нь сурагчдад тухайн хүний оршин буй нийгэм, түүний уг чанар, бүтцийг танин мэдэх, тэдгээртэй хэрхэн харилцах, нийгэмд өөрийн байр суурийг яаж олж авах, амьдралаа хэрхэн зохион байгуулах, зохицуулах талаар цогц мэдлэг, дадлага, хувийн болон нийгмийн идэвхитэй үйл ажиллагаа, оролцооны чадвар, иргэний ухаарал, үнэмшлийг ýçýìø¿¿ëýõ ãýñýí öîãö ÷àäàìæèéã мэдлэг чадвар, дадал болгон хэвшүүлэх стандартын зорилготой хичээл юм.  ªºðººð õýëáýë îð÷èí ¿åèéí нийгмийн харилцааны îëîí òàëûí ÷àäâàð ÷àäàìæ á¿õèé áèå õ¿í òºëºâø¿¿ëýõýä õàìãèéí ÷óõàë õè÷ýýë ãýæ îéëãîæ áîëíî. Үүнээс гадна Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж байгаа "ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ" гэсэн зорилтын хүрээнд уг хичээлээр хүүхэд нэг бүрийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? гэдэг асуудал багш, сурган хүмүүүүлэгчдийн дунд шийдвэрлэвэл зохих гол асуудал болж байна.
"2014 оны аймгийн төрөлжсөн олимпиадын ТНУ-ны багшийн шилдэг илтгэл" цааш унших »
Нийгмийн ухааны олимпиад
Улсын төрөлжсөн олимпиадын хоёрын даваанд түрүүлж аймгийн аварга болсон багш, сурагчиддаа баяр хүргэе. Олимпиадад амжилт гарган шилдэгээр шалгарсан эхний 10 байрны эздийг танилцуулж байна.
"Нийгмийн ухааны олимпиад" цааш унших »
Технологийн танилцуулга
25:50:25 нь онолыг нягтруулан, лаборатори хичээлээр дамжуулж асуудлыг төгс гүйцэтгэлтэй шийдэх арга барилд суралцдаг технологи юм.
"Технологийн танилцуулга" цааш унших »
2013
БШУЯ 2013 онд өмнөх жилийнхтэй харьцуулахад гурав дахин их хэмжээтэй буюу 10.700 суудал бүхий 23 сургууль, 2350 ортой 25 цэцэрлэг, 830 ортой долоон дотуур байр, 15 спорт заал гээд нийт 70 барилгыг ашиглалтад оруулжээ.
"2013" цааш унших »
БОЛОВСРОЛЫН АРДЧИЛАЛ
Хуулийн засаглал ба шударга ёс үндэсний чуулганд "Боловсролын ардчилал ба шударга иргэн" салбар хуралдаанаар хэлцсэн асуудлыг товч танилцуулья.
"БОЛОВСРОЛЫН АРДЧИЛАЛ" цааш унших »
СУРГАЛТЫН ТӨВ БАЙГУУЛАХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ
Та өөрийн гэсэн англи номын сан бүхий сургалтын төвтэй болохыг хүсдэг бөгөөд хүүгүйгээр эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй, нийтдээ 20 000 Евро хүртэлх хэмжээний ихэвчлэн сургалтын тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт, болон сургалтын төв ажиллуулах болон англи хэл заах арга зүйн дэмжлэг авахыг сонирхож байгаа бол доорх мэдээллийг уншиж танилцаад, танд тохирох нөхцөл байна гэдэгт итгэлтэй байгаа бол хүсэлтээ бидэнд илгээнэүү!!!
"СУРГАЛТЫН ТӨВ БАЙГУУЛАХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ" цааш унших »
ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГА ТЕХНОЛОГИЙН ФИЛОСОФИ ҮНДЭСЛЭЛ
Аливаа философи нь дундынх байх боломжгүй. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх үзэл санааг "Хэрэглээний боловсрол" хөтөлбөрийнхөө үзэл баримтлалаар  АНУ-ын судлаач эрдэмтэн Рон Хаббард тодорхойлсон. Тэрээр "Би зүгээр л хэдхэн тооны хүүхдийг аврахыг хүсээгүй, боловсролын салбарыг уналтаас гаргахыг хүссэн юм" гэжээ.
"ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГА ТЕХНОЛОГИЙН ФИЛОСОФИ ҮНДЭСЛЭЛ" цааш унших »
АНХНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Хүнд төрсөн анхны сэтгэгдэл маш удаан хадгалагддаг. Хэрвээ та анх хүнд эвгүй сэтгэгдэл төрүүлсэн бол цаашид  түүнийг арилгахад хэцүү байх болно.
"АНХНЫ СЭТГЭГДЭЛ" цааш унших »
"ХҮН"
Õ¿í ãýäýã þó áîëîõ, åðòºíöºä ò¿¿íèé ýçëýõ áàéð ñóóðü ÿìàð áîëîõ, õ¿í åðòºíöèéã õýðõýí òàíüæ ìýäýæ,  õýðõýí õóâèðãàí ººð÷èëæ èðñýí òóõàé õ¿í òºðºëõòºí ýðòíýýñ ñîíèðõîí ñóäàëæ áàéíà.Õ¿í õýðõýí ¿¿ññýí òóõàé ýðäýìòýä äàðààõ òààìàãëàëóóäûã äýâø¿¿ëñýí áàéíà.
""ХҮН"" цааш унших »
УРАЛДААН

ЮНЕСКО-ийн Бангкок дахь салбар, Токиогийн Технологийн ДС нь "21-р зууны ур чадвар" гэсэн хамтарсан судалгааныхаа хүрээнд "Сайхан амьдралын төлөө ур чадвар" хэмээх уралдааныг ОУ-ын хэмжээнд зарлаж байгаа билээ. Уралдаан хоёр төрөлтэй 1. Видео,3 минутаас хэтрэхгүй  2. Өгүүлэл статья 1300 үгнээс хэтрэхгүй.

  1. Та "сайхан амьдралын төлөө ур чадвар"-ыг хэрхэн тодорхойлж байна вэ?
  2. Таны ур чадвар яагаад дэлхий ертөнцийн өөрчлөлтөнд нийцэнэ гэж та бодож байна вэ?
  3. таны хувьд "Сайхан амьдралын төлөө ур чадвар" гэдэг ямар утгатай үг вэ?
  4. танд сайхан амьдрахад хэрэгтэй өвөрмөц практик, мэдлэг, ур чадвар бий юу?

Энэхүү уралдаанд Азийн ямар ч улсын залуу хүн, багш, оюутнууд оролцож болно. нэг хүн нэг бүтээлээр оролцоно. харилцах хаяг skillsforabetterlife@unesco.org хаягаар 9 сарын 30-ны дотор илгээнэ.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЦУВРАЛ ХИЧЭЭЛҮҮД
ÕÈ×ÝÝË 1
ÕÝÐÝÃËÝÃ× ÁÀ ÇÀÐ ÑÓÐÒÀË×ÈËÃÀÀ  Àãóóëãà: Çàð ñóðòàë÷èëãàà íü õýðýãëýã÷èä çàõ çýýëä ÿìàð á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäàí àâàõ òàëààð øèéäâýð ãàðãàõàä íºëººëäºã.
"ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЦУВРАЛ ХИЧЭЭЛҮҮД" цааш унших »
"АВЬЯАС" ЧУУЛГАН
"Авьяас" хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан чуулган 5 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд Боловсрол, соёлын газраас "Хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлэх арга зүй" онол практикийн бага хурал, бүтээлийн үзүүлэх тоглолтуудыг зохион байгууллаа. Чуулга уулзалтаар Авъяасыг нээж илрүүлэх, хөгжүүлэх, сурах арга барил эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлж буй  шилдэг арга зүй, аргачлал бүхий багшийн бүтээлийг сурталчлах үйл ажиллагаагаар эхэллээ.
""АВЬЯАС" ЧУУЛГАН" цааш унших »
Багш олимпиадын удирдамж
БШУЯ харьяа Боловсролын хүрээлэнгээс батлан гаргасан нийгмийн ухааны багш олимпиадын удирдамжийг бүрэн эхээр нь танилцуулж байна.
"Багш олимпиадын удирдамж" цааш унших »
Улсын төрөлжсөн олимпиад
2012-2013 оны хичээлийн жилд улсын төрөлжсөн олимпиадууд  БСШУ-ы сайдын 2003 оны 64 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу явагдах болно.
"Улсын төрөлжсөн олимпиад" цааш унших »
"Авьяасын судалгаа"-ны үр дүн
Аймгийн хэмжээнд авьяасын судалгааны үр дүнг нэгтгэх зорилгоор байгуулагдсан  "Авьяас" судалгааны ажлын хэсэг 2 дугаар сарын 4-7-ны өдрүүдэд ЕБС-аас ирсэн судалгааг нэгтгэж БШУЯ-ны судалгааны багийн гишүүдтэй холбогдон зохих заавар зөвлөгөө авсны үндсэн дээр дүнг нэгтгэж  дуусгалаа. Уг судалгаанд 25 сургуулийн 493 бүлгийн 13285 сурагч эцэг эх хамрагдлаа.  Судалгааны үр дүнд тус аймгийн хүүхдүүд дараах чиглэлийн авьяасын үзүүлэлт өндөр гарсан байна. Үүнд:
""Авьяасын судалгаа"-ны үр дүн" цааш унших »
"ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ МОНГОЛ ХҮН" ХӨТӨЛБӨР
Хөтөлбөрийн зорилго: Монголын онцлог бүхий, олон улсын стандартад нийцсэн, хөрвөх чадвартай боловсролыг эх орондоо олж авах, эзэмшсэн мэдлэг, мэргэжлээрээ ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжтой байх, эх орны хөгжлийн ирээдүй монгол хүнээ сургаж бэлтгэх нь боловсролын салбарын гол зорилт байх болно.
""ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ МОНГОЛ ХҮН" ХӨТӨЛБӨР" цааш унших »
Өдөрлөгийн мэдээ
Дотуур байрны багш нарын өдөрлөг. Монголын багш нарын баярын 47 дахь өдрийг тохиолдуулсан дотуур байрны багш нарын мэргэжлийн өдөрлөгийг 2012 оны 1 дүгээр сарын 21-22-ны өдрүүдэд БСГ-ын мэдээллийн танхимд зохион байгууллаа.
"Өдөрлөгийн мэдээ" цааш унших »
(Нийт: 45)